Naziv: Logopop
telefon: 
061 1468687

Opis:     

• Stimulacija ranog razvoja dece.

• Tretmam dece sa kašnjenjem u govorno jezičkom razvoju.

• Tretman nepravilnog izgovora glasova kod dece i odraslih.

• Tretman mucanja.

• Tretman poremećaja čitanja i pisanja.

• Savladavanje školskog gradiva. Priprema predškolaca za školu.

Scroll to Top