Naziv: Tehnički pregled KNEZ BM
Adresa 1: 
BATAJNICAul. Pukovnika M. Pavlovića 207, tel: 063/646446

Adresa 2: DOBANOVCIul. Beogradska 9, tel: 063/646436

Adresa 3: JAKOVOul. Vožda Karađorđa 110, tel: 062/646446
Adresa 4: LEDINE, ul. Surčinska 10, tel: 063/646405

Scroll to Top