Naziv: Računarsko programiranje „TANIS“
telefon: 064 12-24-214 , 064 12-24-312, 064 12-24-511 , 063 314-362
e-mail: office@tanis.rs
www: www.tanis.rs

Opis:
– U jednom upitu pruzima seriju i do nekoliko stotina faktura odjednom.
– Tabelarni pregled pruzetih faktura.
– Štampanje više faktura odjednom.
– Odobravanje više faktura odjednom.
– TES ( 500 din. / mesečno )