Назив: Срболаб – Лабораторија за медицинску биохемију
Адреса: Станка Тишме 2б
телефон: 848-5820;   тел/факс: 787-0184
радно време: 07 – 19; субота: 07 – 14; недеља: 08 – 14.
www: www.srbolab.rs
e-mail: srbolab@cybermedia.rs

 

 

Назив: Срболаб – Лабораторија за микробиологију са паразитологијом
Адреса: Станка Тишме 2ц
e-mail: mikrobiologija@srbolab.rs