Naziv: LS jezički studio
Adresa: Sevastokratora Branka 88
telefon: 011/8480365 ● 065/8480365 ● 064/1376521
e-mail: language.std@gmail.com

Opis:
● KURSEVI ZA DECU I ODRASLE
● PRIPREMA ZA MEĐUNARODNE ISPITE
● INDIVIDUALNA NASTAVA: ON-LINE ILI U JEZIČKOM STUDIJU