Назив: Песајо Тим 6 доо 
Адреса 1: Мајора Зорана Радосављевића 226 – Батајница
Телефон: 011 409 19 10; 011 459 19 10
Адреса 2: Магистратски трг 6 – Земун
Телефон: 011 2615 226; фах: 011 2109 551; моб: 060 0388 323
Радно време: 08 – 16
e-mail: office@pesajo.com
facebook: PesajoDOO
instagram: pesajodoo
www: www.pesajo.com

Опис:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРБАНИЗАМ
Израђујемо комплетну техничку документацију за све врсте објеката у зависности од ваших захтева и то:
– Стамбени објекти
– Пословни простор
– Складишни објекти
– Урбанистички пројекат
– Јавни објекти

ИЗВОЂЕЊЕ
– Реконструкција
– Адаптација
– Санација
– Све врсте занатских радова
– Израда хала и магацинских простора
– Израда базена

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
– Технички извештај
– Извештај затеченог стања за потребе озакоњења
– Геодетске услуге
– Етажирање објеката

КОНСАЛТИНГ
Наш тим за Вас прибавља све могуће документе, правне акте при решењу грађевинских и употребних дозвола, упис у катастар непокретности. Наш правни тим је спреман за решење свих Ваших имовинско – правних проблема. Код нас можете извршити процену и вештачење Ваше непокретности, понудити непокретност.

НАШ ТИМ ВАМ СТОЈИ НА РАСПОЛАГАЊУ
ЗА СВАКИ ВАШ ПРОБЛЕМ