Назив: Керамика Јовановић
Адреса: Продајни салон Београд – Земун
Аутопут за Нови Сад 102, Београд – Земун, Србија
телефон: 011/316-84-23