Naziv: TRANSFER TEAM D.O.O.
Adresa: Milice Rakić 17 – Batajnica
telefon: 011/4000-591, 064/184-6596
e-mail: branka@transferteam.rs

Opis:
POSLOVNO – PORESKO SAVETOVANJE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
– ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA (telefonske centrale svih kapaciteta)
– VIDEO NADZOR
– IZRADA RAČUNARSKIH MREŽA
– ODRŽAVANJE RAČUNARA
– PROTIV POŽARNA ZAŠTITA
– ALARMI