Назив: Трм – промет – СТОВАРИШТЕ ГРАЂЕВИНСKОГ МАТЕРИЈАЛА
Адреса: Краља Михаила Зетског 85а (код топлане)
телефон: 064/284-90-50,   011/373-32-15,    063/601-855

Опис:
– ОСБ ПЛОЧЕ
– БРОДСКИ ПОД
– ЦРЕП, ДИМЊАЦИ
– ЦЕМЕНТ, КРЕЧ
– ФОЛИЈА, ТЕР ПАПИР
– ЕКСЕРИ
– САЛОНИТ ПЛОЧЕ
– БЕТОНСКИ БЛОК
– ГИТЕР БЛОК
– ФАСАДНА ЦИГЛА
– КАМЕНА ВУНА
– МИНЕРАЛНА ВУНА