Назив: сзтр „Марковић комерц“
Адреса: Далматинске Загоре 1х – Батајница
Дежурни телефони: 00 – 24
063/505-403  и   064/3444-228

Опис:
– Све врсте погребних услуга и цветних аранжмана
– Погребна опрема по произвођачким ценама
– Kомплет погребна опрема од 20.000,00
– Бесплатан превоз покојника из свих градских болница
– Бесплатна хладњача
– Превоз у земљи и иностранству
– Плаћање погребне опреме путем пензионерског чека