Назив: Песајо доо
Адреса: Мајора Зорана Радосављевића 226
Радно време: 08 – 16
Телефон: 011 409 19 10
e-mail: office@pesajo.com
facebook: PesajoDOO
instagram: pesajodoo
www: www.pesajo.com

НЕДЕЉНИ ТЕРМИН ЗА ПРАВНИ САВЕТ
ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ!

Опис:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРБАНИЗАМ
Израђујемо комплетну техничку документацију за све врсте објеката у зависности од ваших захтева и то:
– Стамбени објекти
– Пословни простор
– Складишни објекти
– Урбанистички пројекат
– Јавни објекти

ИЗВОЂЕЊЕ
– Реконструкција
– Адаптација
– Санација
– Све врсте занатских радова
– Израда хала и магацинских простора
– Израда базена

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
– Технички извештај
– Извештај затеченог стања за потребе озакоњења
– Геодетске услуге
– Етажирање објеката

КОНСАЛТИНГ
Наш тим за Вас прибавља све могуће документе, правне акте при решењу грађевинских и употребних дозвола, упис у катастар непокретности. Наш правни тим је спреман за решење свих Ваших имовинско – правних проблема. Код нас можете извршити процену и вештачење Ваше непокретности, понудити непокретност.

НАШ ТИМ ВАМ СТОЈИ НА РАСПОЛАГАЊУ
ЗА СВАКИ ВАШ ПРОБЛЕМ