Naziv: Medicinske usluge
telefon: 0616051021,   0628159709

Opis:
MEDICINSKE USLUGE

 • PATRONAŽNA PEDIJATRIJSKA SESTRA
 • INFUZIJE
 • INJEKCIJE (s.c, i.m, i.v)
 • PREVIJANJE
 • NEGA PACIJENATA
 • PLASIRANJE I ZAMENA
 • URINARNOG KATETERA
 • NEGA I PREVENCIJA DEKUBITA

PATRONAŽNA PEDIJATRIJSKA SESTRA

 • NEGA NOVOROĐENČADI (kupanje, prepovijanje, nega oka, usta, nosa)
 • NEGA I OBRADA PUPKA
 • POMOĆ PRI DOJENJU (pravilno postavljanje bebe na dojku, prevencija mastitisa)