План дистрибуције:
МАРТ
Батајница: 5-11.3.2021
Нова и Стара Пазова: 9-11.3.2021
Нови и Стари Бановци: 12-14.3.2021
Земун поље и Алтина: 08-11.3.2021