Назив: Уметничка школица – Нојева Барка
Адреса: Краља Радослава
Телефон: 063/83 79 440 – Јелена

Опис: Упис деце од 1-4 разреда, ручак, израда домаћих задатака полсе школе и разне креативе активности…